PHOTO - BIJOUX / JEWELRY - INFOS
Instagram - Facebook - Shop

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Nox Atra - Polaroid + Lomo

Birth of a Ghost - Polaroid

Miscellaneous - Polaroid


Ghost Town - Polaroid


Places & Faces - Lomo

Pyromane - Lomo


Kathleen - Polaroid


A Forest - Lomo
 


Ligeia - Numérique


Miscellaneous - Lomo


Metal & Paper - Numérique

 


Our Family - Polaroid