PHOTO - BIJOUX / JEWELRY - INFOS
Instagram - Facebook - Shop

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Nox Atra - Polaroid + Lomo

Miscellaneous - Polaroid

Ghost Town - Polaroid


Our Family - Polaroid


Places & Faces - Lomo

Pyromane - Lomo


Kathleen - Polaroid


A Forest - Lomo
 


Ligeia - Numérique


Miscellaneous - Lomo


Metal & Paper - Numérique